skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


THAM GIA HỘI THAO QUẬN PHÚ NHUẬN 2018

Tradeco hưởng ứng tháng công nhân lần 10 và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần II năm 2018.
Cùng các doanh nghiệp trên địa bàn quận tham dự hội thao và ngày hội ẩm thực.

Thành tích thi đua của Tradeco

1. Giải nhất Đôi Nam cầu lông 18-35t

2. Giải Nhì Đồng Đội trò chơi vận động

3. Môn bơi lội, Tradeco đạt giải nhì cá nhân 25m và giải nhì đồng đội tiếp sức 4x25m.

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

1.Giải nhất Đôi Nam cầu lông 18-35t

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

2.Giải Nhì Đồng Đội trò chơi vận động

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người đang chơi thể thao, sân bóng rổ và giày

3. Giải nhì cá nhân 25m và giải nhì đồng đội tiếp sức 4x25m môn bơi lội.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Back To Top