skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


HỌP MẶT ĐẦU NĂM ẤT MÙI 2015

Mùng chín tết, tại Văn Phòng Cty 14 Lam Sơn, Ban Lãnh Đạo và toàn thể Cán bộ công nhân viên Cty đã họp mặt đầu năm chúc Tết và tổ chức hái lộc đầu năm.

Hình 01: Lãnh đạo cty khui Champange mừng xuân mới

Hình 02: Toàn thể CBCNV tham gia hái lộc

Back To Top