skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2008 TRONG LẦN ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN NGÀY 21/07/2014

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại TRADECO đã có 3 năm áp dụng và duy trì thành công Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001:2008.
Ngày 21/07/2014 đoàn đánh giá của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert  đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Hệ Thống QLCL tại các phòng ban, bộ phận và công trình của công ty. Các chuyên gia đánh giá cao Ban lãnh đạo trong việc điều hành các phòng ban, bộ phận áp dụng hiệu quả Hệ Thống QLCL ISO 9001:2008.
Ngày 14/08/2014 Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đã cấp giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008, có hiệu lực 3 năm kể từ ngày 14/08/2014 đến 13/08/2017.

Hình 01: Chứng chỉ ISO 2014-2017

Hình 02: Quyết định cấp chứng nhận ISO 2014-2017

 

Back To Top