skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH TẶNG BẰNG KHEN “CHẤP HÀNH TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2013”

Ngày 12/06/2014, Công ty TRADECO đã được Cục Thuế Thành phố tuyên dương và Bộ Tài Chính tặng Bằng khen do Công ty “Đã chấp hành tốt chính sách, phát luật thuế năm 2013” .

Hình 01: Bằng khen do bộ tài chính tặng

Hình 02: Huy chương do cục thuế tặng

Back To Top