skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2014

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2014 – Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc , Ban chấp hành công đoàn công ty TRADECO đã quan tâm tổ chức tham quan du lịch “ Tour  Sài Gòn- Bình Châu – Hồ Cốc” cho 21 nữ nhân viên công ty tham quan và du lịch.
Chuyến đi đạt kết quả tốt : Vui vẻ, thư giãn và có lợi cho sức khỏe.
Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến du lịch:

Hình 01: Tham quan ngôi nhà yến Hồ Cốc

Hình 02: Trung tâm tắm nước khoáng Hồ Cốc

Back To Top