skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


HỌP MẶT THÂN MẬT NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VN 20/10/2013

Ngày 19/10/2013 kết hợp với việc thực hiện công tác Công đoàn của Ban nữ công năm 2013, Ban Tổng Giám Đốc và Ban chấp hành công đoàn đã tổ chức buổi tiệc họp mặt thân mật kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2013 vớ sự góp mặt của CB CNV nữ tại Lầu 6 của Tòa Nhà Văn Phòng Cty.
Buổi họp mặt diễn ra với không khí ấm cúng vui vẻ. Đây là hoạt động thường niên mà Ban Tổng Giám Đốc và Ban chấp hành Công Đoàn dành cho các CB CNV nữ đang cty.

Hình 01: CB CNV nữ cty tham gia buổi tiệc nhân ngày Phụ nữ VN 20/10/2013

Back To Top